sąžinė

sąžinė
są́žinė sf. (1) 1. Lex42, H, R, 234, N, K, Rtr, FT, Š, Klp, , Grv protinis ir emocinis savo veiksmų įvertinimas pagal istoriškai susiformavusias moralės normas: Sąžinė yra lyg koks kelrodis, padedantis žmogui išvengti amoralių poelgių sp. Jis visa sprendžia pagal są́žinę . Jam są́žinė prikaišioja 1. Są́žinės graužimas NdŽ. Gryna sąžinė LL242. Švari sąžinė . Sąžinės balsas . Nereikalaukite, kad aš eičiau prieš savo sąžinę J.Gruš. Mano są́žinė rami, tai aš ramiai ir miegčiu Lp. Numirtų mergučė, paskui są́žine besigriaužtum Skr. Są́žinė graužia, kad neteisingai žmonis korojo Erž. Žmogus gėrė gėrė, matyt, są́žinė pjovė . Sąžinės laisvė . Ir slėgsite man sąžinę lyg amžinos, neišperkamos nuodėmės . Jo są́žinė pabudo Mrj. Tegul ant jų są́žinės guli, kad nekaltai mus įskundė Jnš. Jo sąžinė juoda kaip anglis (nesąžiningas) Dkš. Visus teisia jisai iš sąžinės (kaip jam sąžinė rodo) J.Jabl. Kaip gera, kad galima gulėti be jokių sąžinės priekaištų I.Simon. Daug kas tokiai vadovybei nenusileis ir veiks taip, kaip sąžinė jiems liepia A.Vien. Sąžinės teismą sudarė caro skiriamas pirmininkas ir 6 posėdininkai MLTEIII530. Sąžinė … yra skaisti nuo pradžios iki galo A1884,66. Klauskite jūs savo sąžinės A1884,332. Ji išsipažino, kad sąžinė jos jau seniai ją labai kaltinusi Ns1850,1. Paremk širdis ir sąžinę, duoki Tavęs išmanymą PK21. Tave kibina velinas alba sąžinė piktoja BPI84. Tavo sąžinę ir darbus ant jo (Šventojo Rašto) turėk paguldytus 335. Kaipgi persižinai tu su savo sąžine? AK56. Nesa tatai yra malonė, jei kursai dėl sąžinės Dieviep pikt nuokenčia VlnE67. Aš rūpinuos, idant visados turėčia sąžinę be pažeidimo BtApD24,16. Trečiuoju atskyriu yra vadinamas griekas prieš sąžinę MT60. Dabar perkratyk tavo sąžinę brš. | prk.: Senelis buvo visos šeimos dvasia ir sąžinė: visi jam lenkėsi, visi jį gerbė, visi jį mylėjo . Epochos sąžinės žaizdas aš pamačiau ir praregėjau, ką darau J.Gruš. 2. žinojimas, mokėjimas: Su są́žine padarė Grž. 3. susižinojimas: Vagių są́žinė NdŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sąžinė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus sugebėjimas savo veiklą ir elgesį sąmoningai vertinti pagal pasaulėžiūros principus ir dorovines normas. Ontogenezėje sąžinė vystosi vėliau negu kiti sąmonės ir savimonės dariniai, nes ji priklauso… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sąžinė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas jausti ir suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos. atitikmenys: angl. conscience vok. Gewissen, n rus. совесть …   Sporto terminų žodynas

  • sąžinė — dkt. Rami̇̀, švari̇̀ sąžinė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Gewissen — sąžinė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus sugebėjimas savo veiklą ir elgesį sąmoningai vertinti pagal pasaulėžiūros principus ir dorovines normas. Ontogenezėje sąžinė vystosi vėliau negu kiti sąmonės ir savimonės dariniai, nes ji… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • conscience — sąžinė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus sugebėjimas savo veiklą ir elgesį sąmoningai vertinti pagal pasaulėžiūros principus ir dorovines normas. Ontogenezėje sąžinė vystosi vėliau negu kiti sąmonės ir savimonės dariniai, nes ji… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • совесть — sąžinė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus sugebėjimas savo veiklą ir elgesį sąmoningai vertinti pagal pasaulėžiūros principus ir dorovines normas. Ontogenezėje sąžinė vystosi vėliau negu kiti sąmonės ir savimonės dariniai, nes ji… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Gewissen — sąžinė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas jausti ir suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos. atitikmenys: angl. conscience vok. Gewissen, n rus. совесть …   Sporto terminų žodynas

  • conscience — sąžinė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas jausti ir suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos. atitikmenys: angl. conscience vok. Gewissen, n rus. совесть …   Sporto terminų žodynas

  • совесть — sąžinė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas jausti ir suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos. atitikmenys: angl. conscience vok. Gewissen, n rus. совесть …   Sporto terminų žodynas

  • krimsti — krim̃sti, krem̃ta, krim̃to 1. tr., intr. SD68, SPI302, R, K, Kls, Yl kietą daiktą valgyti, ėsti, graužti: Sengalvėlė suglaudžia visas burnelės raukšles, lyg rūgštų obuolį krimsdama P.Cvir. Jum tik juoda duona krimsti, karčias bėdas tankiai kęsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”